Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 21
Laut Takjub - Edisi Malaysia Membaca

by Kemala

Publisher - Perbadanan Kota Buku

Category - General Novel

Melalui 25 buah cerpen yang dimuatkan dalam buku ini, pengarang membawa pendekatan Islam dalam kebanyakan cerpennya, selain mengangkat pelbagai persoalan dan permasalahan hidup dalam lingkungan hidup masyarakat masa kini. Pemaparan nilai-nilai Islam yang menjadi asas kepada hubungan dan budaya masyarakat Melayu memberi kesan yang baik dalam penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat, seterusnya menyumbang kepada pemikiran dan nilai ketamudanan yang seharusnya dimiliki oeh masyarakat Melayu dalam menghadapai suasana globalisasi sekarang ini.

Please login to borrow the book.