Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 21
Agen Antibakteria: Bes Schiff dan Lantanida

by Nur Nadia Dzulkifli & Yang Farina Abdul Aziz.

Publisher - Penerbit UKM

Category - Science

Buku ini mengandungi tujuh bab. Bab 1 menerangkan secara umum berkenaan Bes Schiff iaitu, tiosemikarbazon. Bab 2 pula menceritakan lebih terperinci tentang tiosemikarbazon dan kepentingannya kepada manusia. Bab 3 memfokuskan lantanida dan kepentingan serta aplikasinya. Proses penghasilan sebatian tiosemikarbazon dan kompleks sebagai agen antibakteria dihuraikan secara terperinci dalam Bab 4. Bab 5 dan 6 menghuraikan secara terperinci cara-cara dan pembuktikan pembentukan sebatian tiosemikarbazon dan kompleks. Bab 7 dan Bab 8 pula menghuraikan lebih terperinci kaitan antara struktur sebatian ligan dan kompleks dengan aktiviti antibakteria. Aktiviti agen bakteria dan penjelasannya secara mendalam diterangkan dalam Bab 9. Akhir sekali, Bab 10 merumuskan keseluruhan penceritaan dalam buku ini.

Please login to borrow the book.