Book is not available now. Book will available on: 21 Dec 2023

( 0 / 1 unit )

Loan Duration (day): 21
Ace STPM Pengajian Am Semester 1

by Mustapha KS

Publisher - Penerbit Ehsan

Category - School Exercise

Buku rujukan komprhensif ini diterbitkan khusus untuk para pelajar yang bakal menghadapi peperiksaan Pengajian Perniagaan STPM Kertas 1. Ditulis berdasarkan Sukatan Pelajaran STPM terkini, buku ini dilengkapi dengan soalan pengukuhan di akhir setiap bagi membantu para pelajar membuat persediaan untuk menghadapi peperiksaan.

Please login to borrow the book.