Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 21
Chironomidae : Morfologi dan Sitogenetik

by Ahmad Abas Kutty, Syafinaz Salleh & Hanisah Ibrahim

Publisher - Penerbit UKM

Category - General Academics

Chironomidae wujud meluas dan memainkan peranan penting dalam ekosistem semulajadi. Pengecaman taksonomi kironomid tidak meluas di Asia terutamanya di Malaysia. Walaupun kironomid mempunyai biogeografi yang meluas, kekurangan kekunci yang lengkap terutamanya di negara Asia menjadikannya tidak popular seperti di negara-negara maju. Kironomid telah dibukti mempunyai potensi sebagai penunjuk biologi yang baik. Oleh itu, kefahaman dan data biogeografi yang lengkap sangat perlu dihasilkan. Pengecaman secara morfometrik semata-mata tidak dapat memberikan penyelesaian disebabkan terdapat variasi morfologi yang sangat besar. Buku ini menengahkan satu pendekatan penggunaan ciri morfologi dibantu dengan kaedah sitogenetik. Kombinasi kedua kaedah ini dapat memberikan kejituan pengecaman yang sangat baik. Buku ini menghuraikan tiga genus iaitu Chironomus, Microtendipes dan Polipedilum secara terperinci dan beberapa ciri baru telah dihasilkan yang telah mengasingkan setiap genus kepada beberapa kumpulan yang baru.  

Please login to borrow the book.