Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 21
Kuasai Perniagaan Internet Siri 1

by Wan Nong Muzafar

Publisher - Xentral methods Sdn bhd

Category - General Academics

Buku teks digital untuk pengajian Keusahawanan Digital skim Teknikal Vokasional (TVET). Buku digital ini boleh dibaca menggunakan sistem operasi Android, iOS, Windows Phone & Desktop, dan browser Chrome.

Please login to borrow the book.