Category : Family & Health

of 1 pages

Ketum: Perubatan Moden dan Perubatan Islam

by Mohammad Fariss Iman Leong Abdullah, Mohd Afifuddin Mohamad, Tan Mei Lan, Nor Aini Saidin, Noor Naemah Abdul Rahman

Read More

Please login to borrow the book.


Pemupukan Hubungan Etnik: Peranan Ibu Bapa dalam Mendidik Anak

by Suresh Kumar N Vellymalay

Read More

Please login to borrow the book.


Perkahwinan, Keluarga & Wanita: Isu dan Pendekatan dalam Kaunseling

by Ed : Dini Farhana Baharudin, Mohd Zaliridzal Zakaria, Suhailiza Md. Hamdani & Marina Munira Mutalib

Peningkatan kadar perceraian bagi pasangan yang berkahwin di Malaysia menjadi inspirasi di sebalik penerbitan buku ini. Jumlah kes-kes perceraian semakin membimbangkan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Psikologi daripada Perspektif Islam & Barat

by Sapora Sipon, Mashitah Sulaiman & Siti Aishah Yahya

Psikologi yang berorientasikan sekular, walaupun telah banyak memberi sumbangan kepada kehidupan manusia, namun telah memisahkan elemen kerohanian dan keagamaan dalam d ...

Read More

Please login to borrow the book.


The Impact of an Intervention on the Hygienic Status of Food Handlers and Food Contact Surfaces

by Nik Rosmawati Nik Husain & Noor Izani Noor Jamil

Synopsis

The Impact of an Intervention on the Hygienic Status of Food Handlers and Food Contact Surfaces

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages