Category : General Academics

of 9 pages

Achtung, Achso, Viel Spass !!! : Kembara Suka Duka di Jerman

by Mohamad Rizza Othman, Mardhiyah Mat Hussin

Penulisan ini baik untuk dijadikan panduan kepada pasangan muda yang bakal merantau ke negara asing untuk tujuan menuntut ilmu atau menjalankan tugas.

Read More

Please login to borrow the book.


Aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) melalu Kaedah Pembelajaran Koperatif

by Siti Rahaimah Ali

Buku Aktiviti Pengajara ...

Read More

Please login to borrow the book.


AMALAN DAN CABARAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI MALAYSIA

by Rosmiza Mohd Zainol, Christina Andin, Jabil Mapjabil.

Sektor pertanian yang bertindak sebagai penggerak dan kekuatan ekonomi ketiga bagi Malaysia berperanan penting dalam menjamin keselamatan makanan dan peningkatan produktiviti tanaman komoditi makan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Amalan Kepimpinan Beretika dalam Organisasi di Malaysia

by Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee, Razaleigh Muhamat @ Kawangit & Zaleha Yazid.

Buku di tangan pembaca ini, merupakan sebahagian daripada kajian tesis kedoktoran yang menfokuskan kepada amalan kepimpinan beretika dalam pengurusan organisasi korpora ...

Read More

Please login to borrow the book.


Anisotropic Learning Amidst the Pandemic

by CHEE-MING CHAN

 

Read More

Please login to borrow the book.


ASEAN & Product Safety

by Rahmah Ismail Wan Amir Azlan Wan Haniff & Syed Sagoff Alsagoff

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was formed in 1967 with the aims of unifying the countries in the region and forming a consortium that is able to ass ...

Read More

Please login to borrow the book.


Bahasa Melayu Kontekstual

by Dr. Khairuddin Mohamad

Buku ini ditulis berdasarkan profoma kursus GBM1103 Bahasa Melayu Kontekstual yang ditawarkan kepada siswa-siswi guru yang mengikuti Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan di&nb ...

Read More

Please login to borrow the book.


BAHASA PENGATURCARAAN C. SIRI 1: ASAS

by Zarina Tukiran, Khalid Isa, Shamsul Mohamad.

Selaras dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, elemen pengaturcaraan menjadi satu topik yang penting untuk dipelajari dan diketahui oleh semua orang. Hakikatnya, pe ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 9 pages