Category : Law

of 1 pages

Jawatankuasa Parlimen: Semak Dan Imbang Kuasa Eksekutif Di Malaysia

by Mohamad Aqiff Hakim, Mohamad Ariff & Rasyikah Md Khalid

Sistem jawatankuasa Parlimen berperanan untuk membantu Parlimen Malaysia menggubal dan meminda undang-undang serta melakukan semak dan imbang terhadap kuasa eksekutif. Prinsip semak dan imbang anta ...

Read More

Please login to borrow the book.


Konsep ‘Aqilah dalam Realiti Perlaksanaan Sistem Diat di Malaysia

by Lukman Abdul Mutalib

Dewasa ini, peningkatan kemalangan jalan raya semakin meningkat dan memerlukan satu kaedah penyelesaian bagi menangani masalah ini. Dalam Islam, terdapat satu sistem ya ...

Read More

Please login to borrow the book.


Penghukuman Bagi Kesalahan Pengedaran Dadah: Pencerobohan Kuasa Budi Bicara Mahkamah dalam Keputusan Mahkamah

by Lim Jia Min & Rohaida Nordin

Buku ini membincangkan kewajaran pensyaratan terhadap pelaksanaan kuasa budi bicara mahkamah dalam hal ehwal penghukuman, khususnya dalam konteks jenayah pengedaran dadah. Ini berpunca daripada pindaa ...

Read More

Please login to borrow the book.


Penghukuman bagi Kesalahan Pengedaran Dadah: Pencerobohan Kuasa Budi Bicara Mahkamah dalam Keputusan Penghukuman

by Lim Jia Min & Rohaida Nordin

Buku ini membincangkan kewajaran pensyaratan terhadap pelaksanaan kuasa budi bicara mahkamah dalam hal ehwal penghukuman, khususnya dalam konteks jenayah pengedaran dadah. Ini berpunca daripada pindaa ...

Read More

Please login to borrow the book.


Prisoners' Right Under Prison Vocational Labour: An International Perspective

by Ibrahim Danjuma & Rohaida Nordin.

This book discusses: (1) the rationale behind the establishment of prisons and the reasons for the PVL; and (2) the rights guaranteed to prisoners under the PVL. The di ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages