Category : Science

of 3 pages

Forensic Antropologhy & Human Identification from the Skull

by Aspalilah Alias, Abdelnasser Ibrahim & Faridah Mohd Nor

This book is about forensic anthropology on a specifically selected bone i.e. the skull and its method of identification. There are about 206 bones in the human body, a ...

Read More

Please login to borrow the book.


Metrik Kualiti Perisian: Kaedah Pemilihan

by Zubaidah Bukhari, Jamaiah Yahaya & Aziz Deraman

Pengukuran berasaskan metrik perisian merupakan kaedah yang sering digunakan dalam menilai kualiti sesuatu perisian sama ada yang sedang digunakan atau perisian yang ba ...

Read More

Please login to borrow the book.


Mulut dan Gigi: Kelebihan & Permasalahan

by Normaliza Ab Malik, Azlan Jaafar & Muhammad Syafiq Alauddin

Buku Mulut dan Gigi: Kelebihan dan Permasalahan ini mengandungi fakta dan informasi berkaitan mulut dan gigi secara terperinci. Kepentingan, fungsi serta permasalahan yang berkaitan atau berkemungkina ...

Read More

Please login to borrow the book.


Neuropsikolinguistik

by Rozaida Abdul Rauf (editor)

Neuropsikolinguistik merupakan bidang yang menyelidik dan memerikan proses neurologi dan psikologi, yang memungkinkan manusia menguasai dan menggunakan bahasa. Revolusi sains kognitif telah mendoro ...

Read More

Please login to borrow the book.


Paku Pohon Cyatheaceae

by Haja Maideen Kader Maideen, Nurul Iwani Mohd Salleh & Nur Aliah Mohamad Khaduwi.

Kepelbagaian spesies paku pohon adalah tinggi di kawasan pergunungan terutama sekali di kawasan tropika seperti negara kita. Malaysia memang telah diiktiraf sebagai salah satu daripada 12 negara me ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pematerian Bahan Pateri Bebas Plumbum Berpengisi Karbon Nanotiub

by Norliza Ismail, Azman Jalar & Maria Abu Bakar

Buku ini memberi pendedahan mengenai bahan pateri bebas plumbum berpengisi karbon nanotiub. Penghasilan pes pateri bebas plumbum berpengisi karbon nanotiub dihuraikan t ...

Read More

Please login to borrow the book.


PHYSICAL EXAMINATION OF SURGICAL SHORT CASES

by Yahya Mohd Aripin, Kadhim Jawad Obaid, Mohd Zamrin Dimon

Physical Examination of Surgical Short Cases is the initial clinical assessment on surgical patients, consisting of a set of clinical tests performed over five to 10 minutes in order to come to a diag ...

Read More

Please login to borrow the book.


Prinsip dan Garis Panduan Etika Penggunaan Haiwan Makmal Universiti Kebangsaan Malaysia

by Ahmad Rohi Ghazali, Anisah Nordin, Asmah Hamid, Hasidah Mohd Sidek, Hassan Haji Mohd. Daud, Ibnor Azli Ibrahim, John Shia Kwong Siew, Kamisah Yusof, Khairul Osman, Low Kiat Cheong, Mohd Hanafi Ahmad Damanhuri, Norazrina Azmi, Nur Azlina Mohd Fahami, Siti Balkis Budin, Siti Fatimah Ibrahim, Tay Sun Tee, Vivian Jacob Gomez, Zamirah Zainal Abidin

Garis panduan ini merangkumi semua aspek berkaitan penjagaan, penggunaan dan interaksi dengan haiwan untuk tujuan saintifik dan penyelidikan dalam bidang perubatan, biologi, pertanian, sains haiwan, u ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 3 pages